ABI

Aby mieć pewność, że dane osobowe są w naszej firmie przetwarzane legalnie, warto, a nawet trzeba wyznaczyć do tego osobę, która jako administrator bezpieczeństwa informacji będzie dbała o odpowiednią dokumentację, szkolenia (zobacz szkolenia dane osobowe Warszawa) i procedury prawne. Będzie to równocześnie osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie wniosków dotyczących udostępnienia danych osobowych. Dzięki takiej organizacji możemy mieć pewność, że nie zaczną one "wyciekać" z naszej firmy w sposób niekontrolowany.

Odpowiedzialność administratora bezpieczeństwa informacji oznacza bowiem nie tylko konieczność czuwania nad dokumentacją, zbiorami danych i ich ochroną, ale odnosi się także do konieczności stosowania się do prawomocnych decyzji GIODO.